Bwyd Nid Bomiau ar donfeddi BBC Radio Cymru, a gwefan BBC Cymru Fyw

Fe’m gwahoddwyd gan y BBC i ‘sgwennu erthygl i BBC Cymru Fyw ac i fod yn westai ar sioe Post Cyntaf BBC Radio Cymru ar Ionawr yr 2il. Roeddem yn trafod ein gwaith, amcanion Bwyd Nid Bomiau a thlodi adeg y Nadolig. Gallwch wrando eto ar y cyfweliad ar iPlayer yma, o 01:39:35 ymlaen (am 4 wythnos yn unig) ac fe allwch ddarllen yr erthygl Cymru Fyw yma.

Food Not Bombs Cardiff were invited to write an article, and as guests on a current affairs programme on BBC Radio Cymru to talk about our work, our aims and poverty at Christmas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s